Vertaalstages

Stages zijn voor ons belangrijk om de volgende generatie vertaaltalent op te leiden, te ontwikkelen en in dienst te nemen. Daarom bieden we de allerbeste stageplaatsen aan en zijn we trots op de fantastische feedback die we van onze stagiairs en onze onderwijspartners krijgen.

Vertaalstages

Stages zijn voor ons belangrijk om de volgende generatie vertaaltalent op te leiden, te ontwikkelen en in dienst te nemen. Daarom bieden we de allerbeste stageplaatsen aan en zijn we trots op de fantastische feedback die we van onze stagiairs en onze onderwijspartners krijgen.

Vertaalstages

Stages zijn voor ons belangrijk om de volgende generatie vertaaltalent op te leiden, te ontwikkelen en in dienst te nemen. Daarom bieden we de allerbeste stageplaatsen aan en zijn we trots op de fantastische feedback die we van onze stagiairs en onze onderwijspartners krijgen.

Stagemogelijkheden

Stage-
mogelijkheden

Vertaler Engels-Duits

Moedertaal: Duits (Duitsland, Oostenrijk of Zwitserland)
Contractduur: drie maanden
Betaling: onbetaald
Datum(s): vanaf januari 2024
Locatie: telewerken (vanuit huis)

Aanmelden

Wat onze oud-stagiairs zeggen…

Martine Wilmes translation intern

Martine Wilmes

Vertaalstagiair Duits

Lezen
translation intern

Gautier Meister

Vertaalstagiair Frans

Lezen
Gautier-Meister

Gaëlle Sagot

Vertaalstagiair Frans

Lezen

Ons stagebeleid

In dit beleid wordt beschreven hoe ons stageprogramma is opgezet en wat onze stagiairs van ons kunnen verwachten.

Doelstellingen

Een van onze belangrijkste principes bij AJT is het ontwikkelen van de volgende generatie vertaaltalent. Er zijn voor pas afgestudeerde vertalers niet heel veel mogelijkheden in de vertaalsector om hun eerste werkervaring op te doen in een veilige omgeving waarin samenwerking een belangrijke rol speelt. Doordat er maar weinig interne startersfuncties voor pas afgestudeerde vertalers zijn, moeten nieuwe vertalers vaak direct na de universiteit als freelancer aan de slag. Maar zonder ervaring kan het heel moeilijk zijn om opdrachten binnen te halen. Dat leidt tot een gebrek aan kansen en het risico op uitbuiting.

Onze stages bieden vertaalstudenten de broodnodige kansen om praktijkervaring op te doen en feedback te ontvangen van ervaren vertalers en revisors in een veilige omgeving waarin samenwerking een belangrijke rol speelt. Onze stages hebben als belangrijkste doelstellingen:

  • Inzicht bieden in het dagelijks werk van een professionele vertaler
  • Vertrouwen krijgen in de eigen vaardigheden van de student om in redelijk tempo uitstekende vertalingen te produceren
  • Aantoonbare ervaring met commerciële vertalingen verwerven om gemakkelijker werk te kunnen vinden

Vanuit onze positie als werkgever gezien zijn onze stages een fantastische manier om nieuwe, getalenteerde vertalers te vinden en onze eigen personeelsstrategie te ondersteunen.

Toelatingseisen

Onze stages zijn toegankelijk voor studenten die een vertaalstudie op BA- of MA-niveau volgen en als onderdeel van hun studie een stage moeten volgen. Omdat onze stages onbetaald zijn, kunnen we geen stages aanbieden aan studenten die hun studie al afgerond hebben of die een vrijwillige stage buiten hun studie om zoeken. Dat zou tenslotte als uitbuiting beschouwd kunnen worden. Pas afgestudeerden bieden we daarom mogelijkheden voor betaald werk.

We hebben doorgaans stageplaatsen voor de talencombinaties Engels-Duits (Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland) en Engels-Frans (Frankrijk). Studenten moeten de taal waar ze naartoe vertalen (ook wel de doeltaal genoemd) als moedertaal hebben. Af en toe hebben we stageplaatsen voor vertaalprojectbeheer, waarvoor geen specifieke talencombinatie vereist is.

Kandidaten moeten aantoonbaar een goede schriftelijke beheersing van het Engels hebben om voor een stageplaats in aanmerking te komen. Bovendien moeten vertaalstagiairs met goed gevolg een vertaaltest doen (zie Kwaliteitsbewaking).

Als zich meerdere studenten hebben aangemeld voor dezelfde stageperiode, dan krijgt de kandidaat met de beste testvertaling voorrang.

Duur van onze stages

Onze stages moeten minimaal twee maanden duren en mogen niet langer zijn dan zes maanden. We verlangen een minimum van twee maanden om de doelen van de stage te kunnen realiseren en studenten voldoende tijd te geven om praktijkervaring op te doen en hun vertaalvaardigheden te verbeteren. Elke universiteit stelt weer net iets andere eisen aan het aantal uren dat een stage moet duren om door de universiteit erkend te worden. We zijn flexibel als het gaat om de duur van de stages die we aanbieden, zo lang ze maar twee tot zes maanden duren en voldoen aan de minimumeisen van de universiteit. Sommige universiteiten stellen bovendien eisen aan de maximale duur van een onbetaalde stage. Studenten moeten zelf nagaan welke eisen hun universiteit stelt.

Betaling

Onze stages zijn onbetaald. Na afloop van een geslaagde stage betalen we doorgaans een eenmalige bonus van 200 euro aan de student als beloning voor het werk dat ze tijdens de stage verricht hebben.

Opzet van onze stages

Onboarding

Elke stage begint met een gestructureerd onboardingproces, dat meestal twee weken duurt. Ons onboardingproces omvat een kennismaking met het bedrijf, het opzetten van de werkplek, een introductie gezondheid en veiligheid, trainingssessies voor de tools die we bij AJT gebruiken (zoals onze vertaaltools) en een kennismaking met de diverse collega’s met wie de stagiair gaat werken.

Continue feedback

Als de stagiair gaandeweg kennismaakt met praktische vertaaltaken, houden we in de eerste twee weken elke dag een feedbacksessie waarin een ervaren revisor de vertalingen beoordeelt en feedback geeft. Na twee weken schakelen we om naar een wekelijkse feedbacksessie en geven we waar nodig feedback en instructies.

Deelname aan trainingen en vergaderingen

Onze stagiairs draaien volledig mee met de dagelijkse gang van zaken bij AJT. Ze nemen deel aan alle teamvergaderingen, trainingssessies en workshops die betrekking hebben op hun werk bij AJT. Doordat we onze stagiairs bij alle trainingen en vergaderingen betrekken, krijgen ze beter inzicht in het functioneren van een vertaalbureau en de verschillende rollen en verantwoordelijkheden binnen het bedrijf. Zo worden ze beter op de toekomst voorbereid.

Offboarding

Aan het eind van de stage vindt er een exitgesprek plaats tussen de stagiair en onze algemeen directeur Anja. Het exitgesprek biedt de mogelijkheid om te bespreken hoe de stage verlopen is en om een laatste keer feedback te geven over het geleverde werk en de professionele houding van de stagiair. Ook carrièremogelijkheden en ambities komen aan bod. Dit is ook een belangrijke gelegenheid voor de stagiair om AJT feedback te geven over het verloop van de stage, wat er goed gegaan is en waar nog ruimte is voor verbetering.

Referenties en werkmogelijkheden

Aan het eind van de stage ontvangt elke stagiair een referentiebrief en een stagecertificaat van AJT, dat een overzicht bevat van het geleverde werk en de punten waarop de stagiair uitblonk. Veel van onze stagiairs zijn na afloop van een geslaagde stage bij AJT komen werken als freelancer, interne telewerkende collega of medewerker in het VK. Als de stage succesvol verlopen is en er mogelijkheden zijn om bij AJT te komen werken, dan bespreken de stagiair en Anja dit tijdens het exitgesprek.

Kwaliteitsbewaking

Onze vertaalstudenten maken volledig deel uit van onze dagelijkse activiteiten en werken aan lopende projecten. We moeten onze klanten altijd vertalingen van dezelfde uitstekende kwaliteit leveren, wie die vertalingen ook gemaakt heeft.

Als onderdeel van de sollicitatieprocedure voor een stage bij AJT moeten vertaalstudenten een vertaaltest doen, zodat we de kwaliteit van hun werk kunnen beoordelen. De testvertalingen mogen geen fouten in grammatica, spelling of interpunctie bevatten, moeten accuraat zijn en laten zien dat de student talent heeft voor het formuleren van natuurlijke vertalingen. De sollicitatie wordt afgewezen als de test niet aan onze kwaliteitseisen voldoet, zelfs als de student wel aan de overige toelatingseisen voor een stage bij AJT voldoet.

Na de onboarding gaan stagiairs werken aan lopende projecten. We laten stagiairs alleen aan projecten werken die niet te ingewikkeld voor hen zijn en we zorgen dat ze voldoende tijd hebben om de vertalingen te voltooien. Alle vertalingen worden vervolgens zorgvuldig gereviseerd door een ervaren revisor om te waarborgen dat de vertaling die we uiteindelijk aan onze klanten leveren, voldoet aan dezelfde hoge eisen die we aan al onze vertalingen stellen.

Samenwerking met onderwijsinstellingen

We ontwikkelen en onderhouden relaties met universiteiten die vertaalstudies op BA- of MA-niveau aanbieden en we bouwen ons netwerk van docenten vertaalstudies voortdurend verder uit om ons stageprogramma voor steeds meer studenten bereikbaar te maken. We sturen informatie over onze stageplaatsen naar universiteiten, die die informatie delen met hun studenten. Daarnaast ondernemen we ook educatieve activiteiten. Zo geven we bijvoorbeeld gastcolleges en staan we op carrièrebeurzen om studenten te informeren over de vertaalsector en onszelf als werkgever te promoten.