Onze gedragscode voor leveranciers

Introductie

AJT bestaat uit een diverse groep talentvolle, gepassioneerde communicatie- en taalliefhebbers. We werken voor enkele van de meest succesvolle merken ter wereld en leveren vertaaldiensten die voldoen aan de hoogste normen. We worden niet alleen beoordeeld aan de hand van het werk dat we afleveren, maar ook de manier waarop we zakendoen. We streven ernaar professioneel, respectvol, ethisch en eerlijk te zijn, in lijn met onze ethische code. Verder streeft ons bedrijf ernaar om te voldoen aan de hoogste sociale en milieunormen.

We zijn ervan overtuigd dat we ons beste werk leveren als we samenwerken met leveranciers die onze waarden en ethische normen delen. Als vertrouwde leverancier van AJT vormt u een integraal onderdeel van ons bedrijfsecosysteem, waardoor uw handelingen en uw gedrag als freelancer of bedrijf (tezamen uw professionele gedrag) hun weerspiegeling hebben op AJT. Onze algemene voorwaarden vormen het juridische kader van onze zakelijke relatie en daarnaast beschrijft onze gedragscode voor leveranciers de minimale normen voor de professionele handelswijze die we van al onze leveranciers verwachten.

Milieuprincipes

We nemen de impact van onze activiteiten op het milieu zeer serieus en doen ons uiterste best om die impact zo veel mogelijk te beperken.

We verwachten dat al onze leveranciers ten minste voldoen aan alle lokale en nationale wet- en regelgeving op milieugebied. Als leverancier van AJT dient u ervoor te zorgen dat uw activiteiten een minimale impact op het milieu hebben. U dient voor het milieu zo verantwoordelijk en efficiënt mogelijk te handelen. We vragen u uw uiterste best te doen om de door uw activiteiten gegenereerde uitstoot tot een minimum te beperken of te elimineren, zo veel mogelijk te besparen op natuurlijke bronnen, het gebruik van gevaarlijke stoffen te vermijden of te minimaliseren en het hergebruiken of recyclen van afval zo veel mogelijk te stimuleren.

Sociale principes

We stimuleren een omgeving zonder enige vorm van discriminatie en hechten waarde aan de diversiteit van alle mensen.

We zijn allemaal mensen en verdienen het allemaal om als zodanig behandeld te worden. We verwachten dat onze leveranciers iedereen, inclusief klanten, medewerkers, subcontractanten en andere belanghebbenden, uiterst respectvol, beleefd, eerlijk en fatsoenlijk behandelen. Onze leveranciers mogen niemand discrimineren vanwege etniciteit, kaste, nationaliteit, religie, leeftijd, lichamelijke of geestelijke beperking, geslacht, burgerlijke staat, seksuele oriëntatie of lidmaatschap van een vakbond of politieke partij.

Zakelijke principes

We gaan met onze klanten en leveranciers langdurige relaties aan die gebaseerd zijn op eerlijkheid, vertrouwen en wederzijds respect.

Het is onze missie om onze klanten te helpen hun missie te realiseren en internationaal succesvol te zijn. We beschouwen de doelen van onze klanten daarom als onze eigen doelen en verwachten hetzelfde van onze leveranciers. Er is geen ‘wij’ en ‘zij’. We werken allemaal samen om onze gezamenlijke doelen te bereiken. We zijn eerlijk, deugdelijk en betrouwbaar. We zijn transparant in alles wat we doen en verwachten dat onze leveranciers zich op dezelfde manier gedragen.