Privacybeleid

1. INTRODUCTIE EN BELANGRIJKE INFORMATIE

Jones Enterprises Ltd T/A AJT (‘we’, ‘wij’, ‘ons’ of ‘onze’) beschermt en respecteert uw persoonsgegevens en uw privacy.

Dit privacybeleid heeft betrekking op de manier waarop we persoonsgegevens van u verzamelen en gebruiken wanneer u onze diensten afneemt of onze website bezoekt. Het heeft ook betrekking op ons gebruik van persoonlijke informatie die u telefonisch (waaronder per sms), in schriftelijke correspondentie (zoals brieven en e-mails) en persoonlijk aan ons verstrekt.

Houd er rekening mee dat:

 • onze diensten en onze website niet bedoeld zijn voor kinderen jonger dan 18 jaar en dat we geen gegevens met betrekking tot kinderen verzamelen, en
 • onze website en diensten links naar websites, plug-ins en apps van derden kunnen bevatten. Als u op die links klikt of die verbindingen inschakelt, kunnen derden mogelijk gegevens over u verzamelen of delen. We hebben geen controle over deze websites van derden en zijn niet verantwoordelijk voor hun privacybeleid. Als u onze website verlaat, raden we u aan het privacybeleid te lezen van elke website die u bezoekt.

Als u persoonsgegevens verstrekt, zijn wij wettelijk verplicht uw gegevens te gebruiken in overeenstemming met alle toepasselijke wetgeving op het gebied van de bescherming van dergelijke gegevens, inclusief maar niet beperkt tot de Data Protection Act 2018 en de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016 (AVG) voor zover toegepast door de Britse AVG, zoals bepaald door de Data Protection Act 2018 tezamen met andere navolgende wetten (‘gegevensbeschermingswetten‘).

Dit privacybeleid is ook onderdeel van onze algemene voorwaarden en is niet bedoeld om die te vervangen. Dit beleid kan periodiek gewijzigd worden en alle wijzigingen worden op deze pagina gepubliceerd, dus controleer deze pagina met enige regelmaat.

2. WIE WIJ ZIJN EN HOE U CONTACT MET ONS KUNT OPNEMEN

2.1 Ten behoeve van de gegevensbeschermingswetten is Jones Enterprises Ltd T/A AJT de gegevensbeheerder. We zijn een besloten vennootschap die in Engeland en Wales is ingeschreven onder bedrijfsregistratienummer 08409933. Ons vestigingsadres is Whyfield, Ground Floor Building A, Truro Business Park, Threemilestone, Truro, Engeland, TR4 9LF. Voor meer informatie over ons privacybeleid of met betrekking tot gegevensbescherming kunt u contact met ons opnemen via onderstaande gegevens:

FAO: Head of Operations

AJT
Mor Workspace
Treloggan Lane
Newquay
TR7 2FP
Verenigd Koninkrijk

E-mail: hello@teamajt.com

Telefoon: 00 44 7422 651 901 en vraag naar ons Head of Operations.

2.2 U hebt te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Information Commissioner’s Office (ICO), de toezichthouder inzake bescherming van gegevens in het Verenigd Koninkrijk (ico.org.uk). Maar voordat u zich tot de ICO wendt, zouden we graag eerst zelf willen proberen om tot een oplossing te komen, dus vragen we u in eerste instantie contact met ons op te nemen.

3. DE GEGEVENS DIE WE OVER U VERZAMELEN

3.1 We verzamelen en verwerken persoonsgegevens. De persoonsgegevens die we verzamelen en verwerken, betreffen doorgaans identiteits-, contact-, transactionele, financiële, technische, profiel-, gebruiks-, marketing- en communicatiegegevens, zoals:

 • 3.1.1 Identiteitsgegevens omvatten voornaam, achternaam, aanspreektitel en dergelijke (zoals functietitel), burgerlijke staat, geboortedatum, geslacht en afbeeldingen.
 • 3.1.2 Contactgegevens omvatten factuuradres, e-mailadressen en telefoonnummers.
 • 3.1.3 Transactiegevens zijn bijvoorbeeld gegevens over diensten die u bij ons afgenomen hebt.
 • 3.1.4 Financiële gegevens zijn bijvoorbeeld gegevens over bankrekeningen en betaalkaarten.
 • 3.1.5 Technische gegevens omvatten uw IP-adres, inloggegevens, browsertype en -versie, instellingen voor tijdzone en locatie, soorten en versies van browserplug-ins, besturingssysteem en platform, en andere technologie op de apparaten die u gebruikt om deze website te bezoeken.
 • 3.1.6 Profielgegevens zijn bijvoorbeeld uw gebruikersnaam en wachtwoord, aankopen of bestellingen die u gedaan hebt, uw interesses, voorkeuren, feedback en antwoorden op enquêtes.
 • 3.1.7 Gebruiksgegevens omvatten informatie over de manier waarop u gebruikmaakt van onze website, inclusief onze chatbotfunctionaliteit, producten en diensten.
 • 3.1.8 Marketing- en communicatiegegevens omvatten uw voorkeuren voor het ontvangen van marketinginformatie van ons en derden en uw communicatievoorkeuren.

Overigens kunnen we incidenteel ook andere persoonsgegevens verzamelen en/of verwerken.

3.2 We verzamelen, gebruiken en delen ook geaggregeerde gegevens, zoals statistische of demografische gegevens, voor uiteenlopende doeleinden. Geaggregeerde gegevens kunnen van uw persoonsgegevens afgeleid worden, maar worden niet als persoonsgegevens in juridische zin beschouwd omdat ze niet direct of indirect naar uw identiteit te herleiden zijn. We kunnen uw gebruiksgegevens bijvoorbeeld aggregeren om een percentage te berekenen van gebruikers die een bepaald onderdeel van onze diensten gebruiken. Maar als we uw geaggregeerde gegevens zodanig combineren met of koppelen aan uw persoonsgegevens dat u direct of indirect te identificeren bent, behandelen we de gecombineerde gegevens als persoonsgegevens die uitsluitend in overeenstemming met dit beleid gebruikt worden.

3.3 We verzamelen geen speciale categorieën persoonsgegevens over u (zoals gegevens over uw etniciteit, religieuze of levensovertuiging, seksleven, seksuele oriëntatie, politieke overtuiging, vakbondslidmaatschap, informatie over uw gezondheid en genetische of biometrische gegevens). We verzamelen ook geen gegevens over strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten.

3.4 We verzamelen gegevens alleen rechtstreeks via u of via derden (zie onderstaande paragraaf Derden).

4. HOE UW PERSOONSGEGEVENS VERZAMELD WORDEN

4.1 We gebruiken verschillende methoden om gegevens van en over u te verzamelen, zoals via:

 • 4.1.1 Directe interactie. U kunt ons uw identiteits-, contact-, profiel- en financiële gegevens verstrekken door formulieren in te vullen of met ons per post, telefoon, berichtendienst (zoals de chatbot op onze website), e-mail of op andere wijze te corresponderen. Dit omvat persoonsgegevens die u verstrekt als u:
    • (a) zich aanmeldt om gebruik te maken van onze diensten,
    • (b) een account op onze website aanmaakt,
    • (c) zich abonneert op onze diensten,
    • (d) marketingmateriaal naar u laat toesturen,
    • (e) deelneemt aan een actie of enquête,
    • (f) ons feedback geeft of contact met ons opneemt.
 • 4.1.2 Geautomatiseerde technologieën of interactie. Als u onze website gebruikt, verzamelen we automatisch technische gegevens over uw apparatuur, browseracties en -patronen. We verzamelen deze persoonsgegevens met behulp van cookies en vergelijkbare technologieën. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie.
 • 4.1.3 Derden of openbare bronnen. We ontvangen persoonsgegevens over u van diverse derden en uit openbare bronnen zoals hieronder beschreven:
  • (a) Technische gegevens van de volgende partijen:
   • aanbieders van analysediensten,
   • advertentienetwerken,
   • aanbieders van zoekinformatie.
  • (b) Contact-, financiële en transactiegegevens van leveranciers van technische of betaaldiensten.
  • (c) Identiteits- en contactgegevens uit openbare bronnen, zoals de Kamer van Koophandel.

5. ALS U GEEN PERSOONSGEGEVENS VERSTREKT

Als we wettelijk of uit hoofde van een contract dat we met u hebben verplicht zijn persoonsgegevens te verzamelen en u die gegevens na verzoek daartoe niet verstrekt, zijn we mogelijk niet in staat om het contract uit te voeren dat we met u hebben of willen aangaan (bijvoorbeeld om u onze diensten te leveren). In dat geval kunnen we genoodzaakt zijn een dienst aan u geheel of gedeeltelijk te staken, maar we zullen u daarover informeren als dat het geval is.

6. HOE UW GEGEVENS GEBRUIKT WORDEN

6.1 We gebruiken informatie die we over u hebben om:

 • 6.1.1 verplichtingen uit hoofde van contracten tussen u en ons na te komen en onze diensten te verlenen, inclusief diensten van derden die we aan u beschikbaar stellen,
 • 6.1.2 feedback en onderzoek met betrekking tot onze diensten uit te voeren, en
 • 6.1.3 u te informeren over wijzigingen in onze diensten.

6.2 We verkopen uw gegevens nooit aan derden en zullen derden nooit toestaan om zonder uw toestemming contact met u op te nemen.

6.3 We delen uw gegevens met derden als we daartoe wettelijk verplicht zijn of als we een geldige juridische grondslag hebben zoals uiteengezet in onderstaande tabel (zie ook artikel 7 hieronder). We kunnen uw persoonsgegevens zonder uw kennis of toestemming verwerken als dat wettelijk vereist of toegestaan is.

6.4 In onderstaande tabel beschrijven we alle manieren waarop we van plan zijn uw persoonsgegevens te gebruiken en op basis van welke juridische grondslag we dat doen. Waar van toepassing geven we ook aan wat ons gerechtvaardigd belang is. Afhankelijk van het specifieke doel waarvoor we uw gegevens gebruiken, kunnen we uw persoonsgegevens op basis van meer dan een juridische grondslag verwerken. Neem contact met ons op als u meer informatie wilt over de specifieke juridische grondslag voor onze verwerking van uw persoonsgegevens, indien in onderstaande tabel meer dan een grondslag vermeld wordt.

Doel/activiteit Soort gegevens Juridische grondslag voor verwerking inclusief basis voor gerechtvaardigd belang
Om u te registreren als een nieuwe gebruiker of klant of leverancier Identiteit

Contact

Uitvoering van een contract met u
Om u onze diensten te verlenen en gerelateerde transacties te verwerken, inclusief beheer van betalingen en onkosten

Om aan ons verschuldigd geld te innen

Identiteit

Contact

Transactie

Gebruik

Marketing en communicatie

Uitvoering van een contract met u

Noodzakelijk voor onze gerechtvaardigde belangen (om aan ons verschuldigde schulden te innen)

Om onze relatie met u te beheren, inclusief: u informeren over wijzigingen in onze voorwaarden of ons privacybeleid

Om u te vragen een beoordeling te geven of een enquête in te vullen

Identiteit

Contact

Profiel

Marketing en communicatie

Uitvoering van een contract met u

Noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting

Noodzakelijk voor onze gerechtvaardigde belangen (om onze administratie actueel te houden en te onderzoeken hoe klanten onze producten/diensten gebruiken)

Om u in staat te stellen deel te nemen aan een wedstrijd of een enquête Identiteit

Contact

Profiel

Gebruik

Marketing en communicatie

Uitvoering van een contract met u

Noodzakelijk voor onze gerechtvaardigde belangen (om te onderzoeken hoe klanten onze producten/diensten gebruiken, onze klantrelatie te ontwikkelen en ons bedrijf te laten groeien)

Om ons bedrijf en onze website te beheren en te beschermen (inclusief oplossen van problemen, analyse van gegevens, testen, systeemonderhoud, ondersteuning, rapportage en hosting van gegevens) Identiteit

Contact

Technisch

Noodzakelijk voor onze gerechtvaardigde belangen (om ons bedrijf te runnen, om administratieve en IT-diensten te leveren, voor netwerkbeveiliging, fraudepreventie en in de context van een bedrijfsreorganisatie of groepsherstructurering)

Noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting

Om de effectiviteit van de aan u getoonde reclame te meten en te begrijpen Identiteit

Contact

Profiel

Gebruik

Marketing en communicatie

Technisch

Noodzakelijk voor onze gerechtvaardigde belangen (om te onderzoeken hoe klanten onze producten/diensten gebruiken, onze klantrelaties te ontwikkelen, ons bedrijf te laten groeien en onze marketingstrategie op te baseren)
Om gegevens te analyseren om onze website, producten/diensten, marketing, klantrelaties en klantervaringen te verbeteren Technisch gebruik

Profiel

Noodzakelijk voor onze gerechtvaardigde belangen (om soorten klanten voor onze diensten te definiëren, onze website actueel en relevant te houden, ons bedrijf te laten groeien en onze marketingstrategie op te baseren)
Om u suggesties en aanbevelingen te bieden over goederen of diensten die voor u interessant kunnen zijn Identiteit

Contact

Technisch

Gebruik

Profiel

Marketing en communicatie

Noodzakelijk voor onze gerechtvaardigde belangen (om onze producten/diensten te ontwikkelen en ons bedrijf te laten groeien)

7. GRONDSLAGEN VOOR VERWERKING

7.1 We verwerken uw gegevens (inclusief het mogelijk verstrekken daarvan aan een derde) alleen als we daartoe een geldige juridische basis hebben. Dat zijn de volgende:

 • 7.1.1 Contractuele verplichting. Dit betekent dat de verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan onze verplichtingen uit hoofde van een contract. Als u bijvoorbeeld diensten van ons hebt afgenomen, dan gebruiken we de persoonsgegevens die u verstrekt om aan onze contractuele verplichtingen te voldoen.
 • 7.1.2 Gerechtvaardigd belang. Dit betekent in het belang van ons bedrijf bij de uitvoering en het beheer van ons bedrijf om ons in staat te stellen u de best mogelijke dienst, het best mogelijke product en de veiligste ervaring te bieden. We houden rekening met en maken een afweging van de mogelijke gevolgen voor u (zowel positief als negatief) en uw rechten voordat we uw persoonsgegevens verwerken voor ons gerechtvaardigd belang. Als we gebruikmaken van gerechtvaardigde belangen, dan leggen we onze beslissing over deze besluitvorming vast. We maken gebruik van gerechtvaardigd belang als de verwerking van de gegevens die we over u hebben naar onze mening geen gevolgen heeft voor uw rechten of vrijheden en in verhouding staat tot onze belangen, zoals u informeren over onze nieuwste diensten of uw feedback over onze diensten verkrijgen.
 • 7.1.3 Toestemming. We vragen uw toestemming voor de verwerking van:
  • (a) uw gegevens buiten onze contractuele verplichtingen om (zie boven) tenzij we een gerechtvaardigd belang hebben (zie boven), en
  • (b) speciale categorieën gegevens.
 • 7.1.4 Wettelijke verplichting. We kunnen uw gegevens verwerken als dat voor ons noodzakelijk is om de wet na te leven.

8. DERDEN EN HET DELEN VAN INFORMATIE

8.1 We houden uw gegevens binnen de organisatie behalve indien openbaarmaking wettelijk vereist of toegestaan is of als we gebruikmaken van externe dienstverleners (gegevensverwerkers) om onze diensten aan u te leveren en te ondersteunen. We hebben contracten met onze gegevensverwerkers. Dat betekent dat zij niets met uw persoonsgegevens mogen doen tenzij wij hen daartoe opdracht gegeven hebben. Zij delen uw persoonsgegevens met geen enkele organisatie, behalve met ons. Ze beveiligen de gegevens en bewaren die gedurende de termijn die wij hen opdragen.

8.2 Zie hieronder de lijst met categorieën van ontvangers van persoonsgegevens.

DIENSTVERLENERS DIE UW PERSOONSGEGEVENS KUNNEN ONTVANGEN
IT-ondersteuningsdiensten
E-mailprovider
Websiteprovider
Banken
Online betalingsproviders
Accountants
Softwareleveranciers
Verzamelaars en aggregators van feedback
Marketingbureaus

9. MARKETING

9.1 We kunnen uw identiteits-, contact-, technische, gebruiks- en profielgegevens gebruiken om een beeld te vormen van wat u naar onze mening wellicht wilt of nodig hebt of wat voor u interessant kan zijn. Zo bepalen we welke producten, diensten en aanbiedingen relevant voor u kunnen zijn (dit noemen we marketing).

9.2 U kunt marketingcommunicatie van ons ontvangen als u ons om informatie hebt gevraagd of diensten van ons hebt afgenomen en u zich niet hebt afgemeld voor het ontvangen van die marketing.

9.3 We streven ernaar u keuzemogelijkheden te bieden met betrekking tot bepaalde vormen van gebruik van persoonsgegevens, namelijk omtrent marketing en reclame. Met name geldt dat:

 • 9.3.1 We altijd uw uitdrukkelijke toestemming zullen vragen voordat we persoonsgegevens delen met derden voor marketingdoeleinden, en
 • 9.3.2 U ons of derden te allen tijde kunt vragen u geen marketingberichten meer te sturen door de afmeldlink in marketingberichten te volgen of door contact met ons op te nemen.

10. INTERNATIONALE DOORGIFTE

10.1 Uw gegevens worden door ons en onze verwerkers bewaard in het Verenigd Koninkrijk of de Europese Economische Ruimte (EER). Maar diverse van onze externe derden zijn gevestigd buiten de EER. Als we uw persoonsgegevens buiten de EER doorgeven, zorgen we dat er een vergelijkbare mate van bescherming gehanteerd wordt door te waarborgen dat minstens een van de volgende beschermingsmaatregelen geïmplementeerd wordt. We zullen:

 • 10.1.1 uw persoonsgegevens doorgeven naar landen die volgens de Europese Commissie een passend beschermingsniveau bieden voor de bescherming van persoonsgegevens, of
 • 10.1.2 waarborgen dat er een modelcontract gehanteerd wordt en de garantie verkrijgen dat er een passend beschermingsniveau voor de persoonsgegevens bereikt wordt (op basis van een individuele beoordeling van de omstandigheden van de doorgifte), waaronder passende technische en operationele maatregelen om de persoonsgegevens te beschermen.
 • 10.2 Neem contact met ons op als u meer informatie wilt over de specifieke methoden die we gebruiken voor de doorgifte van uw persoonsgegevens buiten de EER.

11. GEGEVENSBEVEILIGING

11.1 We hebben passende beveiligingsmaatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongewild verlies, gebruik of toegang op ongeoorloofde wijze, wijziging of openbaarmaking. Bovendien hebben we de toegang tot uw persoonsgegevens beperkt tot die werknemers, agenten, contractanten en andere derden die daar een zakelijke noodzaak toe hebben. Zij zullen uw persoonsgegevens alleen in opdracht van ons verwerken en hebben een geheimhoudingsplicht.

11.2 We hebben procedures opgesteld voor het omgaan met vermoedelijke persoonsgegevenslekken en zullen u en toepasselijke toezichthouders over een lek informeren als we daartoe wettelijk verplicht zijn.

12. BEWAREN VAN GEGEVENS

12.1 We bewaren uw persoonsgegevens alleen zo lang als dat redelijkerwijs nodig is voor het vervullen van de doeleinden waarvoor we ze verzameld hebben, zoals teneinde te voldoen aan juridische, wettelijke, belasting-, boekhoud- of rapportagevereisten. We kunnen uw persoonsgegevens gedurende een langere periode bewaren in het geval van een klacht of als we redelijkerwijs een geschil in onze relatie met u verwachten.

12.2 Voor het bepalen van de gepaste bewaarperiode voor persoonsgegevens houden we rekening met de hoeveelheid, de aard en de gevoeligheid van de persoonsgegevens, het potentiële risico op schade door ongeoorloofd gebruik of openbaarmaking van uw persoonsgegevens, het doel waarvoor we uw persoonsgegevens verwerken en of we die doelen op andere wijze kunnen bereiken, en de toepasselijke juridische, wettelijke, belasting-, boekhoud- of overige vereisten.

12.3 We zijn wettelijk verplicht basisgegevens over onze klanten (waaronder contact-, identiteits-, financiële en transactiegegevens) te bewaren gedurende 6 jaar vanaf het moment dat ze geen klant meer zijn.

12.4 Onder bepaalde omstandigheden kunt u ons vragen uw gegevens te verwijderen (zie hieronder voor meer informatie).

12.5 We kunnen uw persoonsgegevens voor onderzoeks- of statistische doeleinden anonimiseren (zodat ze niet langer met u in verband gebracht kunnen worden) en in dat geval kunnen we die gegevens zonder nadere kennisgeving aan u gedurende onbepaalde tijd gebruiken. Zie artikel 2.

13. UW RECHTEN

13.1 Uw rechten uit hoofde van de gegevensbeschermingswetten zijn de volgende:

 • 13.1.1 Recht op duidelijke informatie. We moeten dit privacybeleid (soms ook een privacyverklaring genoemd) aan u beschikbaar stellen en transparant zijn over de manier waarop we uw gegevens verwerken.
 • 13.1.2 Recht op inzage. U hebt het recht om te weten welke gegevens we over u bewaren en waarom we dat doen. We streven ernaar om zo open mogelijk te zijn als het gaat om mensen inzage te geven in hun persoonsgegevens. U kunt achterhalen of we persoonsgegevens over u bewaren door een formeel verzoek uit hoofde van de gegevensbeschermingswetten in te dienen. Een dergelijk verzoek dient gedaan te worden via de contactgegevens die in dit beleid vermeld worden. Als we geen gegevens over u bewaren, zullen we dat zo snel mogelijk schriftelijk bevestigen. Als we wel persoonsgegevens van u hebben, reageren we schriftelijk. Onze reactie:
  • (a) bevestigt dat uw gegevens verwerkt worden,
  • (b) verifieert de wettigheid en het doel van de verwerking,
  • (c) bevestigt de categorieën persoonsgegevens die verwerkt worden,
  • (d) bevestigt het type ontvanger aan wie de persoonsgegevens verstrekt zijn of worden, en
  • (e) stelt een kopie van de gegevens beschikbaar in een indeling die wij geschikt achten of zoals redelijkerwijs door u verlangd.
 • 13.1.3 Recht op rectificatie en aanvulling. We zijn verplicht uw gegevens te corrigeren of te actualiseren. We zullen uw gegevens onverwijld corrigeren of actualiseren als u ons daartoe schriftelijk verzoekt via de contactgegevens die in dit beleid vermeld worden en daarbij duidelijk aangeeft welke gegevens onjuist of verouderd zijn.
 • 13.1.4 Recht op vergetelheid. Dit is ook bekend als het recht om vergeten te worden. Volgens de gegevensbeschermingswetten hebt u het recht onder bepaalde omstandigheden van ons te verlangen dat we uw persoonsgegevens wissen. Een verzoek om het verwijderen van uw persoonsgegevens wordt op individuele basis beoordeeld en moet ingediend worden via de contactgegevens die in dit beleid vermeld worden.
 • 13.1.5 Recht op beperking van de verwerking. U hebt het recht om de verwerking door ons van uw persoonsgegevens te blokkeren of tegen te houden.
 • 13.1.6 Recht op dataportabiliteit. U hebt het recht om de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt hebt, te ontvangen in een veelgebruikt en machineleesbaar formaat en opnieuw te gebruiken bij een andere provider.
 • 13.1.7 Recht om bezwaar te maken. U hebt het recht om onder bepaalde omstandigheden bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw gegevens. U hebt een absoluut recht om het gebruik van uw gegevens voor direct marketing te stoppen, maar in andere gevallen mogen (of moeten) we uw persoonsgegevens blijven verwerken als we kunnen aantonen dat we daar een dwingende reden voor hebben.
 • 13.1.8 Rechten met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering. We maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming en profilering.
 • 13.1.9 Recht om toestemming in te trekken. Als u ons toestemming gegeven hebt om uw persoonsgegevens te verwerken, kunt u die toestemming te allen tijde intrekken door contact met ons op te nemen via de contactgegevens die in dit beleid vermeld worden of, indien van toepassing, door de afmeldlink in elektronische berichten te volgen. We benadelen mensen die hun toestemming willen intrekken niet en we reageren zo snel als we kunnen op het intrekken van toestemming.

13.2 U moet zich mogelijk legitimeren om uw identiteit te bewijzen als u gebruik wilt maken van uw hierboven beschreven rechten uit hoofde van de gegevensbeschermingswetten.

13.3 Als u daarmee instemt, proberen we uw verzoek informeel af te handelen, bijvoorbeeld door u telefonisch de specifieke informatie te verstrekken die u nodig hebt.

14. SOLLICITATIES VOOR WERK BIJ ONS

Als u (direct of indirect) solliciteert om in enige functie voor ons te komen werken, kunnen we van derden gegevens over u ontvangen. Bovendien bewaren we de gegevens van uw sollicitatie en alle aanvullende gegevens die door u of anderen tijdens uw sollicitatie aan ons verstrekt zijn zodat we u op de hoogte kunnen houden van toekomstige vacatures die interessant voor u kunnen zijn. Als u niet wilt dat we uw gegevens om deze reden bewaren, kunt u ons dat laten weten via de contactgegevens die in dit beleid vermeld worden.

Voor het laatst bijgewerkt: 18 januari 2022