Ethische code

Respect voor mensen en de planeet

We behandelen zowel onze mensen als onze planeet met respect.

We respecteren iedereen met wie we omgaan. We zijn professioneel, beleefd en tolerant. We respecteren altijd de meningen en de privacy van andere teamleden. We respecteren onze planeet en willen die beschermen. We maken zo veel mogelijk gebruik van duurzame, milieuvriendelijke producten en streven ernaar geen afval te produceren.

We willen dat iedereen zich op het werk veilig, gerespecteerd en gehoord voelt. We hoeven het niet met anderen eens te zijn en discussiëren is voor ons een belangrijke manier om beter te worden en samen oplossingen te vinden, zo lang we dat maar met respect doen.

Integriteit en eerlijkheid

We spreken de waarheid en doen er alles aan om wangedrag te voorkomen.

Het is onze missie om onze klanten te helpen succesvol te opereren op de Europese markt en tegelijkertijd te voldoen aan de hoogste sociale en milieunormen. Deze missie houden we altijd in gedachten.

We werken allemaal samen om deze gezamenlijke missie te bereiken. Ons gedag en ons handelen zijn altijd afgestemd op onze globale missie en helpen ons om die te realiseren. We zijn eerlijk, deugdelijk en betrouwbaar. We zijn transparant in alles wat we doen.

We willen dat iedereen zich op het werk veilig, gerespecteerd en gehoord voelt. We hoeven het niet met anderen eens te zijn en discussiëren is voor ons een belangrijke manier om beter te worden en samen oplossingen te vinden, zo lang we dat maar met respect doen.

Rechtmatigheid

We kennen de wet en houden ons daar aan, waar we ook zijn.

We houden ons aan alle wetten zoals die van toepassing zijn op onze organisatie en in de landen waarin we ons bevinden. Onwetendheid is geen excuus. Als we niet precies weten wat de wet in een specifiek geval voorschrijft, doen we navraag.

Gelijke kansen

We zorgen dat iedereen dezelfde mogelijkheden heeft om te groeien en zich te ontwikkelen.

Wij houden altijd rekening met de gevolgen die onze beslissingen hebben voor onze collega’s, onze klanten, onze omgeving en het milieu. We zijn altijd objectief bij het nemen van beslissingen die gevolgen kunnen hebben voor andere mensen, bijvoorbeeld als we nieuwe teamleden aannemen, mensen promoveren of contracten beëindigen.

We stellen elkaar in staat ons werk zo goed mogelijk te doen door een positieve, inclusieve en op samenwerking gerichte omgeving te creëren. We stimuleren een omgeving zonder enige vorm van discriminatie en hechten waarde aan de diversiteit van alle mensen.

Teamwork en samenwerking

We werken samen als een team en vragen om hulp als we die nodig hebben.

We beschouwen teamwork niet als een plicht maar als een deugd. We werken allemaal zelfstandig en concentreren ons op onze eigen projecten en verantwoordelijkheden, maar we zijn altijd bereid om samen te werken en anderen te helpen.

We zijn genereus met onze expertise en kennis. We zijn bereid om te leren en ons te ontplooien, en aarzelen nooit om hulp te vragen als we die nodig hebben. Binnen een team dat echt op samenwerking is gericht, is er altijd iemand die wil en kan helpen.